Bli din egen elproducent med hjälp av solen!

Solförhållanden i Sverige är bra. Ett vanligt villatak kan ta emot cirka fem gånger mer energi än huset förbrukar under ett år. Om vi placerade solceller på alla tak med stor potential för solenergiproduktion i Landskrona så skulle vi kunna tillgodose en stor del av stans totala elbehov! Nu har vi skannat av alla hustak i Landskrona och har full koll på om ditt är lämpligt för solceller. Vi kallar det för Solkartan och här kan du ta reda på solenergipotentialen, för just ditt tak.

 

Funderar du på om solceller är något för dig?


SOLELPORTALEN samlar Energimyndigheten information och ger oberoende vägledning inför beslutet.  

Så här läser du solkartan

Med solkartan kan du se hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som passar bäst för en solcellsanläggning och hur mycket el du kan producera under ett år. Du väljer din fastighet genom att zooma in på kartan och klicka på taket eller genom att söka på adressen i sökfältet.

När du har klickat på taket, får du upp en informationsruta som den som visas på bilden till höger.

Övre delen av informationsrutan, punkt 1-4, beskriver den inkommande solinstrålningen på det valda taket.

1. Dessa uppgifter beskriver den totala takytan på det valda taket, samt ger dig en uppskattning av hur mycket solenergi stålar ner på taket under ett normalår. Skuggning från t.ex. andra byggnader och skorstenar på taken är medräknade i kalkylen. 

2. Kartans färger representerar tio olika energiklasser som visar hur stor solinstrålningen är på olika delar av taket och därmed hur lämpliga dessa är för elproduktion från solen. Resultaten här redovisas däremot i tre energiklasser.

3. Denna punkt visar hur stor yta respektive andel av den totala takytan som tillhör var och en av energiklasserna.

4. Den totala inkommande solenergin fördelas mellan de olika energiklasserna. Nedre delen av rutan, punkt 5-7, beräknar den uppskattade elproduktionen för ett eventuellt solcellssystem.

5. För att beräkna hur mycket av solinstrålningen kan omvandlas till elproduktion krävs en systemverkningsgrad för anläggningen. Verkningsgraden kan anges som 1–20 %, där 13 % är förifyllt eftersom det är ett ganska vanligt värde.  

6. Storleken på solcellsanläggningen anger du i kvadratmeter, genom att fylla i rutan eller dra i den gråa ”rullgardinen” i grafen.

7. Utifrån de valda parametrarna i punkt 5 och 6 beräknas den uppskattade årliga elproduktionen för anläggningen.

 

Mer information om solceller

Om du vill läsa mer om solceller och hur du kan gå vidare med ett solcellsbygge så hittar du nyttig information på Energimarknadsinspektionens hemsida. Var noga med att alltid kontakta stadsbyggnadskontoret innan du påbörjar ditt projekt för att ta reda på om det krävs bygglov för att installera solceller. Glöm inte heller att kontakta din elnätägare för att undersöka vad du behöver göra innan du kan installera din anläggning och koppla den till elnätet.