Början på något större – mot en klimatsmart fossilfri stad!

Som energibolag bär vi ett stort ansvar för kommande generationer. Vägtransport utgör Landskronas enskilt största klimatbov, och dessutom så bidrar avgaser och partiklar från en fossildriven vägtransport årligen till att människor i Landskrona insjuknar i lungsjukdomar.

I december 2016 fick Landskrona Energi bidrag från Naturvårdsverket för upprättandet av laddinfrastruktur i Landskrona. Bidraget kommer från Klimatklivet och ges till de åtgärder som ger den största varaktiga minskningen av utsläpp av växthusgaser per investeringskrona. Bidraget på 870 000 kronor kommer att finansiera 50 % av projektet.

Vår publika laddinfrastruktursatsning väntas stå klar under 2018, och kommer enligt våra beräkningar årligen leda till att 8900 kilo koldioxid aldrig släpps ut i atmosfären. Dessutom så kommer Landskronas luft i takt med att omställningen från olja till el att bli betydligt hälsosammare och trevligare att vistas i. 

Publika laddstationer

Även om en stor del av laddning av elfordon sker - och i fortsättningen kommer att ske - i hemmet, så är möjlighet till laddning när man är ute och kör en viktig faktor för att fler ska välja elfordon, i synnerhet för fordonsägare som kör längre sträckor.

Vi planerar att placera tre snabbladdare, en vid Kronan i anslutning till motorväg E6, en vid Stora Coop/Biltema samt en på parkeringen utanför Systembolaget vid Drottninggatan. Här kommer du, om ditt elfordon klarar av snabbladdning, att kunna fylla på med ungefär 30 mils räckvidd per timme – de flesta nuvarande elfordon har mindre batterier och räckvidd än så, och är därför fulladdade på 20–40 minuter med snabbladdning.

Ytterligare 10 så kallade normalladdare är planerade att placeras på parkeringar i anslutning till Landskrona Station och Venterminalen. Här kommer du att kunna fylla på med ungefär 4 mils räckvidd per timme.

Hem och arbetsplatser

Utöver totalt 13 publika laddstolpar kommer även ett antal laddstationer sättas upp i anslutning till Landskrona Energi och Landskronahems fastigheter.

År 2017, och med all sannolikhet även framöver, sker en klar majoritet av laddning för elfordon antingen i hemmet, eller på arbetsplatsen. Människor bosatta i flerbostadshus har väldigt sällan möjlighet till en laddlösning för deras bostadsparkering och därför är antalet elfordon i denna demografiska grupp långt under snittet. Vi utreder möjligheter för att kunna erbjuda lösningar för laddning i hemmet och på arbetsplatser framöver.

Har du åsikter om projektet? Klicka här för att svara på vår elbilsenkät! 

Varför tror vi på elbilen?

I takt med att Sveriges energianvändning blir allt mer klimatneutral, så släpar transportsektorn efter, och står därför för uppemot en tredjedel av våra totala utsläpp av växthusgaser idag. Med en till stor del elektrifierad järnväg så är det vägtransporten som är den största utsläppsboven för landbaserad transport i vårt land.

Elfordon låter oss använda vår förnybara el till att driva vår vägtransport. Enligt en färsk studie från LTH så släpper en genomsnittlig elbil som kör på svensk elmix ut mindre än en tredjedel av en motsvarande bensinbils totala utsläpp av CO2-ekvivalenter, sett över hela livscykeln.

I takt med att litiumbatterier blir billigare, samtidigt som elbilars batterier blir större och därmed ges längre räckvidd, så börjar Sverige att sakta men säkert växla om till elfordon. I början av år 2017 rullade ungefär 30 000 plugin-bilar på Sveriges gator – år 2020 förväntas denna siffra vara 200 000, vilket utgör ungefär 20 % av landets bilflotta. (elbilsstatistik.se)

Vi vill att omställningen till eldrivna fordon sker så fort det bara går! Laddbara fordon kommer inte att vara förstavalet för många så länge möjligheterna för laddning både publikt och i hemmet eller på arbetsplatsen, är begränsade. För att skynda på omställningen till ett fossilfritt Landskrona väljer vi att redan nu börja förbereda staden för framtidens vägtransport – klimatvänliga fordon som går på el!

För mer information kontakta:

Ingvi Thorkelsson
Elhandelschef- och utvecklingsansvarig
0418-470854