Publika laddstationer

Även om en stor del av laddning av elfordon sker i hemmet, så är möjlighet till laddning när man är ute och kör en viktig faktor för att fler ska välja elfordon, i synnerhet för fordonsägare som kör längre sträckor.

Så kallade snabbladdare är placerade vid Biltema och vid parkeringen utanför Systembolaget. 

Destinationsladdare är placerade på parkeringar i anslutning till bland annat Landskrona Station och Venterminalen.  På dessa är det dubbla uttag, det vill säga 2 bilar kan laddas samtidigt

Här är laddstolpar placerade

Under 2019 har vi  placerade vi laddstolpar på utvalda platser i staden. Både snabbladdare och så kallade destinationsladdare, det vill säga långsamladdare.

 

För mer information

Har du frågor kring laddstolpar och laddinfrastruktur i Landskrona,
är du välkommen att kontakta Mats Elamzon,
på tel. 0418-470678 eller mejl mats.elamzon@landskronaenergi.se 

Varför tror vi på elbilen?

I takt med att Sveriges energianvändning blir allt mer klimatneutral, så släpar transportsektorn efter, och står därför för uppemot en tredjedel av våra totala utsläpp av växthusgaser idag. Med en till stor del elektrifierad järnväg så är det vägtransporten som är den största utsläppsboven för landbaserad transport i vårt land.

Elfordon låter oss använda vår förnybara el till att driva vår vägtransport. Enligt en färsk studie från LTH så släpper en genomsnittlig elbil som kör på svensk elmix ut mindre än en tredjedel av en motsvarande bensinbils totala utsläpp av CO2-ekvivalenter, sett över hela livscykeln.

I takt med att litiumbatterier blir billigare, samtidigt som elbilars batterier blir större 

.

och därmed ges längre räckvidd, så börjar Sverige att sakta men säkert växla om till elfordon. I början av år 2017 rullade ungefär 30 000 plugin-bilar på Sveriges gator – år 2020 förväntas denna siffra vara 200 000, vilket utgör ungefär 20 % av landets bilflotta. (elbilsstatistik.se)

Vi vill att omställningen till eldrivna fordon sker så fort det bara går! Laddbara fordon kommer inte att vara förstavalet för många så länge möjligheterna för laddning både publikt och i hemmet eller på arbetsplatsen, är begränsade. För att skynda på omställningen till ett fossilfritt Landskrona väljer vi att redan nu börja förbereda staden för framtidens vägtransport – klimatvänliga fordon som går på el!

För mer information

Har du frågor kring laddstolpar och laddinfrastruktur i Landskrona, är du välkommen att kontakta Mats Elamzon, på tel. 0418-470678 eller mejl mats.elamzon@landskronaenergi.se