Mot en klimatsmart stad!

Som energibolag bär vi ett stort ansvar för kommande generationer. Vägtransport utgör Landskronas enskilt största klimatbov, och dessutom så bidrar avgaser och partiklar från en fossildriven vägtransport årligen till att människor i Landskrona insjuknar i lungsjukdomar.

I december 2016 fick Landskrona Energi bidrag från Naturvårdsverket för upprättandet av laddinfrastruktur i Landskrona. Den publika laddinfrastrukturen väntas stå klar under 2019, och kommer enligt våra beräkningar årligen leda till att 8900 kilo koldioxid aldrig släpps ut i atmosfären. Dessutom så kommer Landskronas luft i takt med att omställningen från olja till el att bli betydligt hälsosammare och trevligare att vistas i. 

Publika laddstationer

Även om en stor del av laddning av elfordon sker i hemmet, så är möjlighet till laddning när man är ute och kör en viktig faktor för att fler ska välja elfordon, i synnerhet för fordonsägare som kör längre sträckor.

Vi planerar att placera snabbladdare vid Biltema och vid  parkeringen utanför Systembolaget. 
Ytterligare 12 så kallade normalladdare kommer att placeras på parkeringar i anslutning till bland annat Landskrona Station och Venterminalen.  På dessa är det dubbla uttag, det vill säga  totalt 24 bilar kan laddas.

Hem och arbetsplatser

Utöver totalt de publika laddstolparna kommer även ett antal laddstationer sättas upp i anslutning till Landskrona Energi och Landskronahems fastigheter.

År 2017, och med all sannolikhet även framöver, sker en klar majoritet av laddning för elfordon antingen i hemmet, eller på arbetsplatsen. Vi utreder möjligheter för att kunna erbjuda lösningar för laddning i hemmet och på arbetsplatser framöver. Planerar du att ladda din bil hemma så kontakta oss gärna så att din elanläggning är anpassad för detta.

 

Här kommer laddstolpar att planteras

Under 2019 kommer vi att "plantera" laddstolpar på utvalda platser i staden. Berodende på var kommer det att vara snabbladdare och så kallade destinationsladdare, det vill säga långsamladdare.

Varför tror vi på elbilen?

I takt med att Sveriges energianvändning blir allt mer klimatneutral, så släpar transportsektorn efter, och står därför för uppemot en tredjedel av våra totala utsläpp av växthusgaser idag. Med en till stor del elektrifierad järnväg så är det vägtransporten som är den största utsläppsboven för landbaserad transport i vårt land.

Elfordon låter oss använda vår förnybara el till att driva vår vägtransport. Enligt en färsk studie från LTH så släpper en genomsnittlig elbil som kör på svensk elmix ut mindre än en tredjedel av en motsvarande bensinbils totala utsläpp av CO2-ekvivalenter, sett över hela livscykeln.

I takt med att litiumbatterier blir billigare, samtidigt som elbilars batterier blir större och därmed ges längre räckvidd, så börjar Sverige att sakta men säkert växla om till elfordon. I början av år 2017 rullade ungefär 30 000 plugin-bilar på Sveriges gator – år 2020 förväntas denna siffra vara 200 000, vilket utgör ungefär 20 % av landets bilflotta. (elbilsstatistik.se)

Vi vill att omställningen till eldrivna fordon sker så fort det bara går! Laddbara fordon kommer inte att vara förstavalet för många så länge möjligheterna för laddning både publikt och i hemmet eller på arbetsplatsen, är begränsade. För att skynda på omställningen till ett fossilfritt Landskrona väljer vi att redan nu börja förbereda staden för framtidens vägtransport – klimatvänliga fordon som går på el!

För mer information kontakta:

Robert Tiensuu
Utvecklingsansvarig
0418-470783