Green Hub Landskrona - Ett framtidens kunskapsnav

Green Hub Landskrona (GHL) är ett samarbete mellan Landskrona Energi, Landskronahem och LSR (Landskrona-Svalövs Renhållnings AB). Syftet med projektet är att vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle. Projektkontoret är ett kombinerat kunskapscentrum och tankesmedja som utgör mittpunkten i Karlslundsområdet.

Lösningar på ännu olösta problem

På GHL Här arbetar flera studenter med olika akademisk bakgrund tillsammans. Studenterna utför sina examensarbeten inom ramen för GHL. Dels i samarbete med medlemsföretagen, men också med andra aktörer från näringslivet. Ambitionen är att tillsammans med högskolan och dess olika forskningsområden kunna hitta lösningar på ännu olösta problem.

 

Tvärvetenskapligt projekt

Platsen är bas för hållbara tvärvetenskapliga utvecklingsprojekt. GHL binder samman våra projekt, informerar om pågående forskning tillsammans med högskola och näringsliv. All forskning utvecklas på plats tillsammans med boende och våra samarbetspartners.

 

Unikt samarbete

Samarbetet är unikt på många sätt, bland annat för att kommunala samhällsnyttiga aktörer från näringslivet kopplas samman med akademiska studier från institutioner inom Lunds universitet.

Blev du nyfiken och vill veta mer?