EU-bidrag för fiber på landsbygden

Stödmedel för fiber på landsbygden.

Länsstyrelsen i Skåne beviljade 7,5 miljoner kronor i bredbandsstöd till Landskrona Energi för utbyggnad av fiber på landsbygden i Landskrona.  Detta innebar att fastigheter som definieras som landsbygd inom Landskrona erbjöds fiberanslutning. 

Planering och projektering för landsbygden drog genast igång efter beviljat stöd och byggnation blev klar i enighet med vårt 100% mål.

Ett av de bästa i landet

Landskrona Energis öppna stadsnät har redan tidigare rankats som ett av de bästa och mest utbyggda i landet. Utvecklingen går snabbt när det gäller det mesta som rör information, säkerhet och underhållning via internet. Allt fler streamar film, tv-serier och annan tv via nätet. I sociala medier skickas miljoner bilder och rörligt material, och hemmen i övrigt blir mer och mer uppkopplade och därmed beroende av snabbhet och säkra anslutningar.

Vad betyder ”öppet stadsnät”?

Nätet är ett så kallat öppet nät. Det innebär att det är vi på Landskrona Energi som har byggt själva ledningarna och ansvarar för att det fungerar. Internet, tv och andra tjänster svarar andra operatörer för. Det ”öppna” betyder att flera operatörer får leverera tjänster i nätet och på lika villkor. För dig som kund innebär det att du kan fritt välja vilken leverantör du vill ha. Konkurrensen mellan operatörerna gör också att priserna kan pressas.

Ta del av vårt utbud av tjänsteleverantörer