Alla ska kunna få fiberbredband senast 2018!

Ett självklart beslut

Vårt hundraprocentiga mål var enkelt att fastställa. Ingen vill ju vänta till 2020. Det är nu man vill sitt snabba bredband!

Så nu bygger vi ut vårt stadsnät i snabb takt. Målet är att 100 % av alla i kommunen ska få tillgång till fiberbredband senast 2018. Det är ett mål högre satt än både Region Skånes (95 %) och det nationella målet (90 %) – i båda de fallen ska målet uppfyllas senast 2020.

Fiber till landsbygden

Länsstyrelsen i Skåne har beviljat 7,5 miljoner kronor i bredbandsstöd till Landskrona Energi för utbyggnad av fiber på landsbygden i Landskrona.  Detta innebär att fastigheter som definieras som landsbygd inom Landskrona kommer att erbjudas fiberanslutning. 

Planering och projektering för landsbygden är igång och målet är att även dessa hushåll omfattaas av vårt mål att bli klara till 2018.

Landskrona har ett av de mest utbyggda fibernäten i landet och är högst rankat avseende IT- och telenät i Svenskt Näringslivs senaste mätning av kommunernas företagsklimat.

Ett av de bästa i landet

Landskrona Energis öppna stadsnät har redan tidigare rankats som ett av de bästa och mest utbyggda i landet. Utvecklingen går snabbt när det gäller det mesta som rör information, säkerhet och underhållning via internet. Allt fler streamar film, tv-serier och annan tv via nätet. I sociala medier skickas miljoner bilder och rörligt material, och hemmen i övrigt blir mer och mer uppkopplade och därmed beroende av snabbhet och säkra anslutningar.

Vad betyder ”öppet stadsnät”?

Nätet är ett så kallat öppet nät. Det innebär att det är vi på Landskrona Energi som har byggt själva ledningarna och ansvarar för att det fungerar. Internet, tv och andra tjänster svarar andra operatörer för. Det ”öppna” betyder att flera operatörer får leverera tjänster i nätet och på lika villkor. För dig som kund innebär det att du kan fritt välja vilken leverantör du vill ha. Konkurrensen mellan operatörerna gör också att priserna kan pressas.

Ta del av vårt utbud av tjänsteleverantörer