En smartare energilösning

Kraftvärmeverket Energiknuten, som togs i drift 2012, byggdes med tre stora fördelar för ögonen: bättre miljö, möjlighet till mer fördelaktiga priser på fjärrvärme och möjlighet till samarbete med andra kommuner.

En symbol för det hållbara

Energiknuten är Landskronabornas eget kraftvärmeverk.  Här producerar vi både lokal fjärrvärme och lokal el. Energiknuten är också en offentlig symbol för hela Landskrona med sin skorsten – Non CO2 – formad efter konstnären och poeten Carl Fredrik Reuterswärds berömda knut.  Den välkända röda knuten är inte bara en symbol för Landskrona. Den är också ett löfte om att vi tar ansvar för staden, miljön och Landskronaborna. 

Bränslet redan i omlopp

Bränslet i Energiknuten består av en pappers/trä/plast-mix som vid behov blandas upp med biobränslet flis. På så sätt hjälper vi till att ta vara på material som redan finns i omlopp i en naturlig CO2-kedja, och energi som annars skulle gå till spillo. Dessutom tar fjärrvärmen i Landskrona emot spillvärme från lokala industrier. 

 

 

 

Tillsammans med andra kommuner

Energiknuten är ihopkopplad i ett större fjärrvärmenät. Det sträcker sig cirka 50 mil från Helsingborg via Landskrona till Eslöv och Lund. I nätet finns, förutom de större kraftvärmeverken, närmare 50 andra anläggningar som bidrar med värme på olika sätt, till exempel företag som levererar överskottsvärme.

Gemensamt ägt

Nätet ägs gemensamt av Landskrona Energi, Öresundskraft och Kraftringen. Sex kommuner i Skåne kan nu dra nytta av anläggningens klimatsmarta energiförsörjning. Hela projektet är ett bra exempel på samsyn och hur man med gemensamma krafter kan planera och förändra med en hållbar framtid i siktet.