Ekologisk hållbarhet

Handlar om att vi ska värna om de resurser vi har i naturen och samhället. Som energibolag är miljön och dess framtid styrande i allt vi gör. Energifrågan kopplad till behov och begränsade naturresurser och miljöförstöring är en vår tids stora och svåra frågor.

Social hållbarhet

Handlar om rättvisa och alla likas värde. Men också om utveckling, möjlighet till jobb, trygghet och en bra levnadsstandard. För oss är våra olika verksamheter en grund idet, men också delaktigheten i sociala engagemang i samhället. Inte minst i skolan och idrottens värld.

Ekonomisk hållbarhet

Är både en förutsättning och ett resultat av de två dimensionerna ovan. Det handlar om att hushålla med resurser, både fysiska och mänskliga. Att jobba på nya lösningar i allt vi gör och tänka och planera långsiktigt. Som med Energiknuten och det gemensamma fjärrvärmenätet till exempel. Och om vi vänder på det hela: om vi lyckas med ekologisk och social hållbarhet kommer det också något ekonomiskt ur detta.

 

Ett mer levande Landskrona

Hållbart sedan länge

Vår roll har tidigt varit att ta ansvar för vår del i samhället. Säker och tillförlitlig el till ett bra pris, utveckling av klimatanpassad uppvärmning och miljötekniska lösningar. Och ett väl utbyggd stadsnät för Landskronabornas möjlighet att möta en uppkopplad framtid på bästa sätt. 

Hållbarhet betyder många saker

Vi menar att en stad växer av att kunna erbjuda många naturliga mötesplatser för sina invånare. Därför stöttar vi olika verksamheter som bidrar till ett mer aktivt och berikande Landskrona. Det kan handla om energi, miljö, skolan, idrott och kultur. 

Ett fossilfritt Skåne 2021

Energiförsörjningen i samhället måste bli mer hållbart, det vill säga så fossilfri som det bara går. Det gemensamma fjärrvärmenätet syftar till just detta. Eftersom vi kan kapa topparna i produktionen i de olika verken – då fossila bränslen ibland måste användas – och skicka värme från de verk som har överkapacitet är det en klimatsmart lösning.  

Dela på överskottet

Tekniskt fungerar det så att värme som exempelvis produceras i Örtoftaverket kan skickas uppåt mot Landskrona och Helsingborg. Och tvärtom. Om vi i Landskrona har överskott kan riktningen i rörledningen ändras och värmen skickas söderut mot Eslöv och Lund.  

Överskottsvärme från industrier

Med ett större fjärrvärmenät kan även fler industrier och forskningsanläggningar kopplas på och skicka in överskottsvärme som annars skulle gå förlorad. I Landskrona levererar bland andra Befesa Scandust sin överskottsvärme in i ledningarna.

Alla vinner

Det handlar också om ekonomi. Förutom samhälleliga vinster, som genereras i hållbara energilösningar, är samarbetet bolagen emellan ett led i att skapa konkurrenskraftiga priser på fjärrvärme för kommunernas invånare.