Att ansluta ditt företag eller din fastighet

Vill ni ansluta er fastighet eller verksamhet till  vårt öppna stadsnät?
Kontakta oss för offert!
Även om ni har en annan leverantör i dagsläget är ni välkomna att ansluta fastigheten till det öppna stadsnätet och på så vis öka valmöjligheten för de boende.

Ligger fastigheterna i anslutning till redan anslutna objekt är leveranstiden generellt sett kortare än när fastigheterna ligger längre ut i stadsnätet. För att hålla kostnaderna nere försöker vi alltid projektera flera fastigheter samtidigt. Därför kan också ett större, eller utspritt, fastighetsbestånd komma att anslutas i flera olika etapper.

 

Process vid nyanslutning av större fastighet

1. Ni har skickat en intresseanmälan.

2. Vår försäljningsansvarige kontaktar er för ett förberedande möte eventuellt tillsammans med projektör.

3. Vi lämnar offert och en preliminär tidsplan.

4. Vid acceptans av offert, genomförs projektet inom givna ramar.

Vill du att vi tar kontakt med dig?

Vilken tjänst?

När du väljer att kontakta oss via detta formulär behandlas dina personuppgifter i enlighet med vår intergitets- och personuppgiftspolicy. Du har rätt att få kännedom om behandlingen, få dina uppgifter rättade eller borttagna. Mer information hittar du på landskronaenergi.se/gdpr.