Ett av de bästa i landet

Landskrona Energis öppna stadsnät har redan tidigare rankats som ett av de bästa och mest utbyggda i landet. Utvecklingen går snabbt när det gäller det mesta som rör information, säkerhet och underhållning via internet. Allt fler streamar film, tv-serier och annan tv via nätet. I sociala medier skickas miljoner bilder och rörligt material, och hemmen i övrigt blir mer och mer uppkopplade och därmed beroende av snabbhet och säkra anslutningar.

Ett självklart beslut

Vårt hundraprocentiga mål var enkelt att fastställa. Inte bara därför att vi ligger bra till med utbyggnaden – ingen vill ju vänta till 2020. Det är nu man vill ha sitt snabba bredband!

Vad betyder ”öppet stadsnät”?

Nätet är ett så kallt öppet nät. Det innebär att det är vi på Landskrona Energi som har byggt själva ledningarna och ansvarar för att det fungerar. Internet, tv och andra tjänster svarar andra operatörer för. Det ”öppna” betyder att flera operatörer får leverera tjänster i nätet och på lika villkor. För dig som kund innebär det att du kan fritt välja vilken leverantör du vill ha. Konkurrensen mellan operatörerna gör också att priserna kan pressas.

 

 

Vid frågor kontakta:

Jonas Florén
Säljare

  Colocation 3

  Colocation 3 * är en av Skånes säkraste serverhallar som är uppbyggd med två parallella system för alla funktioner, A +B. Hela datahallen kan drivas av A eller B systemet. Serverhallen är anpassad in i minsta detalj för att erbjuda bästa tänkbara placering och drift av servrar. Anläggningen är modulär för att möta framtidens krav och förändring.
  *Colocation 3 är vår tredje serverhall 

  Skal- och områdeskydd

  Området där serverhallen ligger är inhägnat av stängsel och bemannat dygnet runt. Området runt samt inom serverhallen bevakas med CCTV med inspelning. Inpassering till serverhallen loggas och varje person har en personlig tagg.

  Kraftförsörjning

  Serverhallen Colo3 har dubbla elmatningar som matas från 2 olika elstationer, egna UPS:er för att säkerställa avbrottsfri kraft samt reservkraft från ett separat dieselaggregat. UPS- anläggningen är redundant (”A+B”) och säkerställer den dagliga driften från kortare strömavbrott. Reservkraften säkerställer leverans av kraft till anläggningarna vid större strömavbrott och arbeten. Diesel-aggregatet har drivmedel för minst 72 timmar utan påfyllning. Inom serverhallen matas varje rack med dubbla strömlister A+B.

  Klimat

  Kylning av serverhallen är uppbyggd redundant (A+B) vilket innebär dubbla rörsystem. Kylsystemet som är inriktat på att vara så miljövänligt som möjligt drivs i första hand av frikylning. Anläggningen börjar använda frikyla vid en utetemperatur på 22 grader. Invändigt sköts den interna kretsen av redundanta ”A+B” s.k. InRow-aggregat (radkylsaggregat) med tydliga varma och kalla rackgångar som ger en driftsäker och energieffektiv lösning.

   

   

   

  Miljö

  En serverhall förbrukar mycket energi och vanligtvis går överskottet rakt ut i luften utanför. Vi har istället valt att investera pengar på att använda energin till något konstruktivt.

  Bredvid hallen har vi byggt en solcellspark som är utbyggbar efterhand som vi ökar lasten i hallen.  

  Brand och släckning

  Serverhallen har ett luftanalyserande detekteringssystem i alla utrymmen som detekterar långt innan konventionella brandlarm. Systemen analyserar partiklar i luften och vid detektering utlöser släcksystemet samt larmar brandkåren automatiskt.

  Kommunikation

  Kommunikationen till området sker via redundant fiber från två olika håll till serverhallen.

   

  Övervakning/ underhåll

  Alla funktioner övervakas 365 dagar om året, dygnet runt med jourutryckning om det skulle hända något. Anläggningen servas kontinuerligt av auktoriserade servicetekniker.

   

  Att ansluta en fastighet

  Vill ni ansluta er fastighet eller verksamhet till  vårt öppna stadsnät?
  Kontakta oss för offert!
  Även om ni har en annan leverantör i dagsläget är ni välkomna att ansluta fastigheten till det öppna stadsnätet och på så vis öka valmöjligheten för de boende.

  Ligger fastigheterna i anslutning till redan anslutna objekt är leveranstiden generellt sett kortare än när fastigheterna ligger längre ut i stadsnätet. För att hålla kostnaderna nere försöker vi alltid projektera flera fastigheter samtidigt. Därför kan också ett större, eller utspritt, fastighetsbestånd komma att anslutas i flera olika etapper.

   

  Process vid nyanslutning av större fastighet

  1. Ni har skickat en intresseanmälan.

  2. Vår projekteringsansvarig kontaktar er för ett förberedande möte.

  3. Vi lämnar offert och preliminär tidsplan.

  4. Vid acceptans av offert, genomförs projektet inom givna ramar.

  För mer information kontakta:

  Patrik Gillsvik
  Affärsutvecklare
  0418-470790

   Svartfiber

   I de fall ni behöver extra hög kapacitet eller vill använda vår fiber för en tjänst som inte finns i stadsnätet, kan ni hyra en svartfiber. Med en svartfiber anskaffar ni själv och ansvarar för drift av utrustningen i fiberns ändpunkter. Ni kan använda fibern för data, telefoni, TV, övervakningskameror, larm m.m.

   Förutom colocation och svartfiber erbjuder vi tekniska portar och kapacitet. För diskussion om lämplig lösning för ditt företag kontakta Eric Martler för möte och offert.

    

   Martin Hallin
   Projektör stadsnät