Serviceavtal

Det är precis som med bilen – regelbunden service och skötsel ökar både livslängden, minmerar avbrott och ger en mer ekonomisk drift. Det finns en rad fördelar med att teckna vårt prisvärda serviceavtal. Framför allt ger det er trygghet och visshet om att anläggningen går som den ska och producerar värme på bästa sätt.  
Vi hjälper er med att se över anläggningen, återkopplar med iakktagelser och åtgärder. 

Serviceavtal Fastigheter 15-100 kW

Serviceavtal: 852 kr/år exkl. moms 
Inkluderar ett servicebesök under ordinarie arbetstid med funktionskontroll och serviceprotokoll samt ett akutbesök per år. 
.
Eventuella ej fungerande komponenter byts ut till pris enligt reservdelsprislista.

Serviceavtal Fastigheter >100 kW

Serviceavtal: 1 500 kr/år exkl. moms 
Inkluderar ett servicebesök under ordinarie arbetstid med funktionskontroll och serviceprotokoll samt ett akutbesök per år.
Eventuella ej fungerande komponenter byts ut till pris enligt reservdelsprislista.

Gäller fr.o.m. den 1 januari 2019 och tills vidare.

Akutbesök

Inträffar ett akut fel på fjärrvärmecentralen, ring in och felanmäl på 0418-47 33 01. Vi svarar dygnet runt. 
Vid felanmälan kommer en servicetekniker ut och åtgärdar felet.

Har du redan nyttjat ditt extrabesök som ingår i serviceavtalet eller inte har ett serviceavtal gäller nedan priser:

Servicebesök under ordinarie arbetstid mellan  klockan 07.00-16.00 utan serviceavtal kostar 500 kr/tim exkl. moms. 

Servicebesök utöver ordinarie arbetstid serviceavtal kostar 660 kr/tim exkl. moms.

Eventuella materialkostnader tillkommer.