Serviceavtal

Det är precis som med bilen – regelbunden service och skötsel ökar både livslängden, minmerar avbrott och ger en mer ekonomisk drift. Det finns en rad fördelar med att teckna vårt prisvärda serviceavtal. Framför allt ger det er trygghet och visshet om att anläggningen går som den ska och producerar värme på bästa sätt.  
Vi hjälper er med att se över anläggningen, återkopplar med iakktagelser och åtgärder. 

Serviceavtal Fastigheter 15-100 kW

Serviceavtal: 852 kr/år exkl. moms 
Inkluderar ett servicebesök under ordinarie arbetstid med funktionskontroll och serviceprotokoll samt ett akutbesök per år. 
.
Eventuella ej fungerande komponenter byts ut till pris enligt reservdelsprislista.

Serviceavtal Fastigheter >100 kW

Serviceavtal: 1 500 kr/år exkl. moms 
Inkluderar ett servicebesök under ordinarie arbetstid med funktionskontroll och serviceprotokoll samt ett akutbesök per år.
Eventuella ej fungerande komponenter byts ut till pris enligt reservdelsprislista.

Gäller fr.o.m. den 1 januari 2019 och tills vidare.

Akutbesök

Inträffar ett akut fel på fjärrvärmecentralen ringer du och felanmäler detta på 0418-47 33 01. Vi svarar dygnet runt. Vid felanmälan åtar vi oss att senast inom ett (1) dygn utreda och om möjligt åtgärda felet.

Vi håller de vanligast förekomna reservdelarna i lager och kan då snabbt åtgärda fel eller byta ut ej fungerande komponenter på fjärrvärmecentralen. Eventuella materialkostnader tillkommer.

Akutbesök under ordinarie arbetstid mellan klockan 07.00-16.00 kostar 625 kr/timme inkl. moms. 

Akutbesök utöver ordinarie arbetstid kostar 825 kr/timme inkl. moms.

Servicebil kostar 125 kr/utkörning inkl. moms.