Miljö

För att helt kunna förstå vilken miljöpåverkan som fjärrvärme, eller andra energislag, har måste man först förstå begreppet primärenergi. Primärenergi är ursprungsenergi. Den energi som finns som naturresurs innan den har omvandlats av människan. Såsom t.ex. solstrålar, träd i skogen eller obruten kol i en gruva. Primärenergi är ett begrepp som används allt mer och det är ett mått på den totala energianvändningen, genom hela kedjan. Det vill säga den energimängd som totalt går åt för att producera en energienhet. Från utvinning av energiråvara till levererad nyttighet. Från vaggan till graven. Primärenergi mäts i primärenergifaktorer, PEF. Ju lägre PEF, desto miljövänligare energikälla.

Våra miljövärden beräknas enligt branschorganisationen rekommendationer.

Redovisningen nedan omfattar producerad fjärrvärme i ett nät och innehåller inget om ursprungsspecificerad fjärrvärme. Givetvis kan partiklar, försurning och andra faktorer påverkar miljön, men det ingår inte i denna redovisning. 

Miljövärden för fjärrvärme i Landskrona 2020

Primärenergifaktor - resurseffektivitet

0,1

Klimatpåverkan *- från transport och produktion av bränslen, samt förbränning

76 g/kWh

Andel fossila bränslen

0,01 %

*Enligt överenskommelse i Värmemarknadskommitée 2018 har beräkningsfaktorn för avfall höjts från 127 till 140. (källa:Naturvårsverket)

 

Intresserad av fjärrvärme? Kontakta oss!

Jag vill bli kontaktad angående fjärrvärme!

När du väljer att kontakta oss kommer vi att behandla de personuppgifter du anger nedan. Vi behandlar dem i enlighet med vår policy som du kan läsa genom att klicka här.
 
 
Beskriv ditt ärende:
Ange kundnummer, personnummer eller adress för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt med ditt ärende.