Vi vill gärna veta mer

Maggie Victor
Fjärrvärmenätschef
0418-470883

  Installation i egen regi

  Landskrona Energi erbjuder en komplett lösning för fjärrvärme där vi ansvarar för installation av din fjärrvärmecentral. Om du väljer att anlita en egen installatör bör du vara medveten om att det finns en del krav som behöver uppfyllas. Här finner du viktig information om installation av en fjärrvärmecentral i egen regi. 

  Föranmälan

  För att installera en fjärrvärmecentral i Landskrona Energis fjärrvärmenät behöver du göra en föranmälan.
  Blanketten hittar du här. Vi behöver även få information om den fjärrvärmecentral du valt i form av en körning.
  Detta samt ett bevis på avlagt kompetensprov för lödning/svetsning ska skickas in minst två veckor före inkoppling. 
  Dokumenten kan du skicka in via post till Landskrona Energi AB, Box 226, 26123  LANDSKRONA eller via mail till jan.axen@landskronaenergi.se. Vänligen märk med Fjärrvärme föranmälan.   

  Anvisning för installation

  Alla typer av installationer, nyanslutning, ändring eller utbyte av fjärrvärmecentraler ska följa Landskrona Energis installationsanvisningar. Gällande anvisningar hittar här

  Provtryckning

  Utförd installation godkänns och kontrolleras genom provtryckning. Provtryckningen får endast utföras av personal från Landskrona Energi. Du bokar tid för detta genom att skicka mail till jan.axen@landskronaenergi.se.