Miljövärde

För att helt kunna förstå vilken miljöpåverkan som fjärrvärme, eller andra energislag, har måste man först förstå begreppet primärenergi. Primärenergi är ursprungsenergi. Den energi som finns som naturresurs innan den har omvandlats av människan. Såsom t.ex. solstrålar, träd i skogen eller obruten kol i en gruva. Primärenergi är ett begrepp som används allt mer och det är ett mått på den totala energianvändningen, genom hela kedjan. Det vill säga den energimängd som totalt går åt för att producera en energienhet. Från utvinning av energiråvara till levererad nyttighet. Från vaggan till graven. Primärenergi mäts i primärenergifaktorer, PEF. Ju lägre PEF, desto miljövänligare energikälla.

Våra miljövärden beräknas enligt branschorganisationen Svensk Fjärrvärmes rekommendationer.

Redovisningen nedan omfattar producerad fjärrvärme i ett nät och innehåller inget om ursprungsspecificerad fjärrvärme. Givetvis kan partiklar, försurning och andra faktorer påverkar miljön, men det ingår inte i denna redovisning. 

Miljövärden för fjärrvärme i Landskrona 2017

Primärenergifaktor - resurseffektivitet

0,06

Klimatpåverkan *- från transport och produktion av bränslen, samt förbränning

68,2 g/kWh

Andel fossila bränslen

0,27 %

*Enligt överenskommelse i Värmemarknadskommitée 2017 har beräkningsfaktorn för avfall höjt från 97 till 127. ( källa . Naturvårsverket)

Lång livslängd och bättre ekonomi med serviceavtal

Det är precis som med bilen – regelbunden servce och skötsel ökar både livslängden, minmerar avbrott och ger en mer ekonmisk drift. Det finns en rad fördelar med att teckna vårt prisvärda serviceavtal för fjärrvärmecentraler. Framför allt ger det en trygghet och visshet om att anläggningen går som den ska och producerar värme på ett så eknomiskt bra sätt som möjligt i förhållande till anläggningens standard. Våra servicetekniker hjälper er med allt från att se över anläggningen, återkopplar med iakktagelser, ev. åtgärder, installerar och monterar reservdelar med mera. 

PRISLISTA FÖR SERVICE TILL FASTIGHETER

Serviceavtal Fastigheter 15-100 kW

Serviceavtal: 852 kr/år exkl. moms 
Inkluderar ett servicebesök under ordinarie arbetstid med funktionskontroll och serviceprotokoll samt ett akutbesök per år. 
.
Eventuella ej fungerande komponenter byts ut till pris enligt reservdelsprislista.

Serviceavtal Fastigheter >100 kW

Serviceavtal: 1 500 kr/år exkl. moms 
Inkluderar ett servicebesök under ordinarie arbetstid med funktionskontroll och serviceprotokoll samt ett akutbesök per år.
Eventuella ej fungerande komponenter byts ut till pris enligt reservdelsprislista.

Gäller fr.o.m. den 1 januari 2018 och tills vidare.

Akutbesök

Har du redan nyttjat ditt extrabesök som ingår i serviceavtalet eller inte har ett serviceavtal gäller nedan priser:

Servicebesök under ordinarie arbetstid mellan  klockan 07.00-16.00 utan serviceavtal kostar 500 kr/tim exkl. moms. 

Servicebesök utöver ordinarie arbetstid serviceavtal kostar 660 kr/tim exkl. moms. 

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri förbesiktning.

Intresserad av fjärrvärme? Kontakta oss!

Maggie Victor
Fjärrvärmenätschef
0418-470883

Jag vill bli kontaktad angående fjärrvärme!

När du väljer att kontakta oss kommer vi att behandla de personuppgifter du anger nedan. Vi behandlar dem i enlighet med vår policy som du kan läsa genom att klicka här.