VARDAGSLIVETS STAMNÄT

Utan nät inget…

Elnätet är på många sätt ett vardagslivets stamnät och en livsviktig del i vår infrastruktur för ett fungerande samhälle. Utan elnät får vi inget ljus, ingen tv, ingen produktion av varor och framför allt inget internet. Internet är numera det som människor anser vara det absolut sista de kan tänka sig att klara sig utan. Ett fungerande och effektivt elnät blir i de här sammanhangen oumbärligt för våra liv och vår framtida utveckling. Ett vardagslivets stamnät som vi måste värna om och underhålla.

100 % effektivt

Landskrona Energi äger elnätet i tätorten Landskrona. När det gäller effektivitet kan du som företagare i Landskrona vara trygg med vårt nät. Energimarknadsinspektionen gav vårt nät omdömet 100 % effektivt. Något vi är både glada och stolta över. 

Nedgrävda ledningar

Värt att tänka på under höststormarna är att alla ledningar i vårt nät är nedgrävda. Ett lika tryggt som effektivt nät med andra ord.

Övervakningsplan

Enligt ett EU-direktiv är alla elnätsföretag skyldiga att redovisa en övervakningsplan, vilken främst syftar till att motverka diskriminerande beteenden inom energimarknaden.

Varje nätbolag är även skyldigt att offentligt redovisa vilka åtgärder man genomfört under året enligt övervakningsplanen. Här hittar du Landskrona Energis övervakningsplan.