Hållbar elenergi till ditt företag!

Du vet väl att när du som företagare köper el av oss, är du en del av att vårt mål att Landskrona ska bli en attraktiv plats att leva och bo i. Leveransen är 100% förnybar. Det är bra för då blir ditt företag en del i ett hållbart Landskrona.Vi tycker om det enkla och erbjuder därför två avtalsupplägg, beroende på vilken förbrukning du har.  

Har ditt företag en årsförbrukning upp till 100.000 kWh/år?

Då erbjuder vi Landskronaelen, vilken består av ursprungsgaranterad el från vårt kraftvärmeverk Energiknuten och leveransen är 100 % förnybar. Landskronaelen följer prisutvecklingen inom elområde Malmö (SE4). Landskronaelen, är ett rörligt elavtal med elavtal med ett påslag på 4 öre/kWh och en årsavgift på 300 kr. Avtalet har ingen bindningstid utan enbart en uppsägningstid på en kalendermånad. På priset tillkommer gällande energiskatt och moms.

 

Har ditt företag en förbrukning över 100.000kWh/år ? 

Nu kan du även du som har ett företag med en årsförbrukning över 100,000 kWh/år teckna elhandelsavtal med oss. Det är ett rörligt elavtal med ett påslag på 3 öre/kWh men har ingen fast avgift. Leveransen är, som våra andra produkter, 100 % förnybar och vi köper de mest förmånliga förnybara ursprungsgarantierna på marknaden varje månad. För denna produkt är timavräkning är ett krav, det vill säga fakturering sker månadsvis för er elförbrukning timme-för-timme.

  Landskronaelen Företagselen
Årsförbrukning Kunder <100.000 kWh/år Kunder >100.000 kWh/år
Elens ursprung Energiknuten Billigaste förnybara källan
Årsavgifter (ex moms)        300 kr 0 kr
Påslag (ex moms)  4 öre/kWh 3 öre/kWh
Uppsägning 1 kalendermånad 1 kalendermånad
Avräkning  Inget krav Timavräkning*

*Timavräkning innebär att kundens elpris beräknas utifrån kunden timvisa elförbrukning istället för hela kundkollektivets sammanlagda förbrukning. 

 

Anvisade elhandelsavtal

Om ditt företag inte aktivt har tecknat ett elhandelsavtal då levereras elen från den anvisade elhandlaren. Varje elnätsföretag har ett elhandelsbolag som hanterar anvisningsavtalen i deras nätområde och Landskrona Energi AB:s elnät är det vårt dotterbolag, Landskrona Energi Kraft AB, som tillhandahåller anvisningsleveransen. Anvisningsavtalets prismodell är densamma som Landskronaelen, förutom att årsavgiften är 210 kr högre. Priset sänker man enkelt genom att teckna Landskronaelen eller Företagselen.  

Få mer information om Företagselen

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss till dig.