Hållbar elenergi till ditt företag

Du vet väl att när du som företagare köper el av oss, är du en del av att vårt mål att Landskrona ska bli en attraktiv plats att leva och bo i. Leveransen är 100% förnybar. Det är bra för då blir ditt företag en del i ett hållbart Landskrona.

Vi tycker om det enkla och erbjuder därför två avtalsupplägg, beroende på vilken förbrukning du har.  

Har ditt företag en årsförbrukning upp till 100.000 kWh/år?

Då erbjuder vi Landskronaelen,vilken består av ursprungsgaranterad el från vårt kraftvärmeverk Energiknuten och leveransen är 100 % förnybar. Landskronaelen följer prisutvecklingen inom elområde Malmö (SE4).

Landskronaelen, är ett rörligt elavtal med elavtal med ett påslag på 4 öre/kWh och en årsavgift på 300 kr. Avtalet har ingen bindningstid utan enbart en uppsägningstid på tre kalendermånader. På priset tillkommer gällande energiskatt och moms.

Har ditt företag en förbrukning över 100.000kWh/år ? 

Nu kan du även du som har ett företag med en årsförbrukning över 100.000 kWh/år teckna elhandelsavtal med oss. Det är ett rörligt elavtal med ett påslag på 3 öre/kWh men har ingen fast avgift.

Leveransen är, som våra andra produkter, 100 % förnybar och vi köper de mest förmånliga förnybara ursprungsgarantierna på marknaden varje månad. För denna produkt är timavräkning är ett kravdet vill säga fakturering sker månadsvis för er elförbrukning timme-för-timme. 

För mer information kontakta:

Ingvi Thorkelsson
Elhandels- och utvecklingsansvarig
0418-470854