• Stadsnätsportalen

 • Bredband

 • Nyheter

  • 2014-04-11

   Nu har arbetet med en sammankopplande fjärrvärmeledning mellan Landskrona och Lund startat. Strax efter klockan 11 idag svetsades två rör symboliskt samman för att markera händelsen. Ledningen, som ska vara färdig hösten 2015, är ett samarbete mellan Helsingborg, Landskrona och Lund och ger en tryggare värmeförsörjning åt västskånes fjärrvärmekunder.

  • 2014-04-07

   Under våren 2013 genomförde Landskrona Energi AB en NKI-undersökning. NKI står för Nöjd Kund Index och visar hur nöjda kunderna är med bolagets olika verksamheter. Resultatet var övervägande positivt. Servicemontörerna inom fjärrvärme fick undersökningens bästa resultat och fjärrvärmeleveransen upplevs som trygg, prisvärd och miljövänlig.

  • 2014-04-03

   Onsdagen den 23 april kl. 16.00 håller Landskrona Energi AB och Landskrona Kraft AB årsstämma. Årstämman kommer att äga rum på Gasverksgatan 2 i Landskrona.

  • 2014-04-03

   Är du en mindre fastighetsägare i Landskrona och missade vår kundträff den 3 april? Landskrona Energi erbjuder tillsammans med Siemens en webbaserad lösning för en effektiv energioptimering. Som fastighetsägare får du ett verktyg för energiövervakning och energikontroll av din fastighet, vilket leder till sänkta energikostnader, mindre miljöpåverkan och en effektivare fastighetsdrift.

  • 2014-03-31

   Under vecka 14-15 kommer Landskrona Energi AB att vara värdar för Svensk Fjärrvärmes Facebook-sida "Vi värmer varandra med fjärrvärme". Syftet med sidan är för medlemsföretagen att visa upp och berätta om fjärrvärmen i just de egna kommunerna. Under dessa veckor kommer vi att berätta om vår fjärrvärmeverksamhet här i Landskrona och vad vi har på gång.

  • 2014-03-28

   Imorgon, lördagen den 29 mars, är det dags för världens största manifestation för miljön då människor över hela världen visar sitt engagemang genom att släcka ljuset under en timmes tid. I samband med Earth Hour uppmanas därför landskronaborna att släcka sina ljus under kl. 20.30-21.30. Tillsammans kommer vi världen över att vara miljontals människor som visar sitt engagemang för miljön. Landskrona Energi hjälper Landskrona stad med att släcka stadens gatubelysning under några minuter. Stadshuset kommer att vara släckt under hela timmen.